Night Dream and Daydream(夜想と白昼夢, "Yasō to Hakuchūmu") is the Ending theme to the Hortensia Saga Anime. It is performed by MY FIRST STORY.

Lyrics[edit | edit source]

toko made dekoto kawaranai mirai ga

harifuretaki no wo nageta sekai ga

kakegaenai mono tokizuku no deshita

itsudatte soda daijina noni


hodo fushina fushina fushina

kogorete hansashita kiwokunosuki ma


yura yura yureru haku chuuno naku

anata wo sodane waratte watashi wanai ke

tashika ni kokoro wa zuumau

yasou o no koromi suuki rarusaku

sumeno yonu konoba ino wa yokinari deshou ga[1]

Videos[edit | edit source]

References[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.